SOŁECTWO
ZAGWIŹDZIE
od 1754 r.
Dni Zagwiździa, doźynki i EDD w Zagwiździu 12-13 (10).jpegDni Zagwiździa, doźynki i EDD w Zagwiździu 12-13 (16).jpegDni Zagwiździa, doźynki i EDD w Zagwiździu 12-13 (18).jpegDni Zagwiździa, doźynki i EDD w Zagwiździu 12-13 (2).jpegDni Zagwiździa, doźynki i EDD w Zagwiździu 12-13.09 (11).jpegDni Zagwiździa, doźynki i EDD w Zagwiździu 12-13.09 (25).jpegDni Zagwiździa, doźynki i EDD w Zagwiździu 12-13.09 (27).jpegDni Zagwiździa, doźynki i EDD w Zagwiździu 12-13.09 (28).jpegDni Zagwiździa, doźynki i EDD w Zagwiździu 12-13.09 (3).jpeg
ZAGWIŹDZIEsz z zachwytu
Dziś jest: poniedziałek, 25-09-2023
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 208
W tym miesiącu: 6750
Wszystkich odwiedzin: 3131476
Burze w Zagwiździu
mapa polski burzowa.jpeg
burze.dzis.net

Polecamy:

logo na koszulę pzw ver10 na polar jednokolorowa.jpeg

SNW LOGO Zagwizdzie.jpeg

LGD stobrawski.jpeg

logo lgr opolszczyzna.jpeg

logo Stobrawski Parrk Krajobrazowy.png

piekna wies opolska.jpeg

Klasa pożarnicza w gimnazjum

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania zatrudnienia w służbach mundurowych takich jak: policja, wojsko, straż pożarna. W związku z tym powstał pomysł, aby w naszej szkole zaproponować uczniom kierunek kształcenia, w którym mieli by możliwość poznania specyfiki pracy w tych formacjach. Biorąc pod uwagę lokalną tradycję, jak i specyfikę Gminy Murów, po zapoznaniu się z potrzebami środowiska zdecydowaliśmy umożliwić uczniom naukę w klasie „strażackiej”. Publiczne_Gimnazjum_w_Zagwiździu_klasa_pożarnicza.jpeg

W programie nauczania klasy m.in :

 • zajęcia z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, OSP i Policji,
 • łączność i zasady korespondencji radiowej,
 • taktyka działań gaśniczych,
 • wyposażenie techniczne straży pożarnych,
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego,
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 • zajęcia na strzelnicy, gry terenowe paintball, szkoła przetrwania,
 • udział w pokazach strażackich,
 • ćwiczenia terenowe, spływy kajakowe,
 • strażackie obozy szkoleniowe,
 • sport pożarniczy.
   

            Wszystkich odważnych uczniów, pragnących poznać tajniki niesienia pomocy potrzebującym osobom oraz chętnych do przeżycia przygody prosimy o zgłoszenie się do nas.  Podania przyjmujemy od 16 marca do 30 kwietnia 2015 roku.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pytania proszę kierować na adres e-mail: 

Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
46-030 Murów
ul. Lipowa 68

tel.: 77 421 45 03

 

 1. Szkoła prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 do pierwszej klasy o rozszerzonym zakresie nauczania – klasy pożarniczo- ratowniczej i klasy ogólnej.
 2. Zajęcia będą się odbywały w ramach lekcji chemii, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego.  Zwiększona zostanie liczba godzin o 2, raz na dwa tygodnie przedmiotu edukacja pożarnicza w całym cyklu nauczania.
 3. Uczniowie tej klasy będą realizować  podstawę programową gimnazjum z poszerzoną ilością godzin przedmiotu „edukacja pożarnicza" o elementy wiedzy związanej z działalnością służb mundurowych – szczególnie straży pożarnej z możliwością obserwacji oraz  udziału w praktycznych ćwiczeniach z  zakresu p-poż i ratownictwa. Realizacja godzin wychowania fizycznego będzie nastawiona na zwiększanie sprawności fizycznej ucznia. Uczniowie klasy będą wyposażeni w mundury młodzieżowych drużyn pożarniczych. 
 4. Uczniowie będą brali udział w pozalekcyjnych zajęciach z edukacji pożarniczej poszerzających program nauczania o zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
  Edukacja pożarnicza będzie prowadzona przez pracownika Państwowej Straży Pożarnej.
  Zagadnienia z zakresu ratownictwa wodnego będzie prowadził pracownik OSP Zagwiździe, jak i instruktor WOPR.
  Będziemy również współpracować z przedstawicielami Policji.
 5. W szkole będzie obowiązywał dzień mundurowy, wtedy to uczniowie klasy pożarniczo-ratunkowej będą ubrani w mundurach właściwych dla ich klasy.
 6. Uczniowie klasy mundurowej z chwilą rozpoczęcia nauki będą mieli nadawany automatycznie stopień młodszego kadeta. Kolejne stopnie do kadeta dyplomowanego nadawane będą po każdym  semestrze, a uzyskanie kolejnego stopnia uzależnione będzie od ocen z zachowania i realizowanych przedmiotów nauczania.
 7. Program szkolenia uwzględniać będzie wszystkie niezbędne dla absolwenta szkoły umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ogólnego i przygotowania na wypadek zagrożeń życia i zdrowia.  Na zajęciach gimnazjaliści dowiedzą się min. jak postępować w przypadku powodzi, pożaru, wypadku drogowego, czy ataku terrorystycznego. Nauczą się jak udzielać pierwszej pomocy, jak przeprowadzić ewakuację oraz co zrobić w przypadku poparzenia, wyziębienia i przegrzania, zatrucia pokarmowego i chemicznego, porażenia prądem oraz złamania i zwichnięcia. 
 8. Uczniowie uczący się w klasie pożarniczo – ratowniczej będą mogli ubiegać się o odpowiednie uprawnienia związane ze specjalnością pożarniczo – ratowniczą.  Wpłynie to na preferowanie absolwentów klasy podczas dalszej edukacji ukierunkowanej  na pracę w różnego rodzaju służbach ratowniczych.
 9. Rekrutacja chłopców i dziewcząt odbywać się będzie na zasadach ogólnych, a przyjmowani uczniowie powinni wykazać się dobrymi ocenami z zachowania i dobrym stanem zdrowia.

 

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę Galeria zdjęć > E-kartki >