W tym roku Dożynki parafialne, EDD, Piknik Historyczny, Kabaret odbędzie się 8 września.                                          W tym roku Dożynki parafialne, EDD, Piknik Historyczny, Kabaret odbędzie się 8 września.                                  W tym roku Dożynki parafialne, EDD, Piknik Historyczny, Kabaret odbędzie się 8 września.                                 W tym roku Dożynki parafialne, EDD, Piknik Historyczny, Kabaret odbędzie się 8 września.                                W tym roku Dożynki parafialne, EDD, Piknik Historyczny, Kabaret odbędzie się 8 września.

                                          

SOŁECTWO
ZAGWIŹDZIE
od 1754 r.
Zagwiździe na turniejaj tenisa stołowego (1).jpegZagwiździe na turniejaj tenisa stołowego (2).jpegZagwiździe na turniejaj tenisa stołowego (3).jpegZagwiździe na turniejaj tenisa stołowego (4).jpegZagwiździe na turniejaj tenisa stołowego (5).jpegZagwiździe na turniejaj tenisa stołowego (6).jpegZagwiździe na turniejaj tenisa stołowego (7).jpeg
ZAGWIŹDZIEsz z zachwytu
Dziś jest: środa, 24-04-2024
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 171
W tym miesiącu: 10479
Wszystkich odwiedzin: 3265744
Aplikacja dla turysty "Szlakiem
odlewniczym" po Zagwiździu
 
Głos Historii.jpeg

 

Polecamy:

logo na koszulę pzw ver10 na polar jednokolorowa.jpeg

SNW LOGO Zagwizdzie.jpeg

LGD stobrawski.jpeg

logo lgr opolszczyzna.jpeg

logo Stobrawski Parrk Krajobrazowy.png

piekna wies opolska.jpeg

 

Klasa pożarnicza w gimnazjum

W ostatnich latach widoczny jest wzrost zainteresowania zatrudnienia w służbach mundurowych takich jak: policja, wojsko, straż pożarna. W związku z tym powstał pomysł, aby w naszej szkole zaproponować uczniom kierunek kształcenia, w którym mieli by możliwość poznania specyfiki pracy w tych formacjach. Biorąc pod uwagę lokalną tradycję, jak i specyfikę Gminy Murów, po zapoznaniu się z potrzebami środowiska zdecydowaliśmy umożliwić uczniom naukę w klasie „strażackiej”. Publiczne_Gimnazjum_w_Zagwiździu_klasa_pożarnicza.jpeg

W programie nauczania klasy m.in :

 • zajęcia z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, OSP i Policji,
 • łączność i zasady korespondencji radiowej,
 • taktyka działań gaśniczych,
 • wyposażenie techniczne straży pożarnych,
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu technicznego,
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 • zajęcia na strzelnicy, gry terenowe paintball, szkoła przetrwania,
 • udział w pokazach strażackich,
 • ćwiczenia terenowe, spływy kajakowe,
 • strażackie obozy szkoleniowe,
 • sport pożarniczy.
   

            Wszystkich odważnych uczniów, pragnących poznać tajniki niesienia pomocy potrzebującym osobom oraz chętnych do przeżycia przygody prosimy o zgłoszenie się do nas.  Podania przyjmujemy od 16 marca do 30 kwietnia 2015 roku.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pytania proszę kierować na adres e-mail: 

Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
46-030 Murów
ul. Lipowa 68

tel.: 77 421 45 03

 

 1. Szkoła prowadzi nabór uczniów na rok szkolny 2015/2016 do pierwszej klasy o rozszerzonym zakresie nauczania – klasy pożarniczo- ratowniczej i klasy ogólnej.
 2. Zajęcia będą się odbywały w ramach lekcji chemii, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania fizycznego.  Zwiększona zostanie liczba godzin o 2, raz na dwa tygodnie przedmiotu edukacja pożarnicza w całym cyklu nauczania.
 3. Uczniowie tej klasy będą realizować  podstawę programową gimnazjum z poszerzoną ilością godzin przedmiotu „edukacja pożarnicza" o elementy wiedzy związanej z działalnością służb mundurowych – szczególnie straży pożarnej z możliwością obserwacji oraz  udziału w praktycznych ćwiczeniach z  zakresu p-poż i ratownictwa. Realizacja godzin wychowania fizycznego będzie nastawiona na zwiększanie sprawności fizycznej ucznia. Uczniowie klasy będą wyposażeni w mundury młodzieżowych drużyn pożarniczych. 
 4. Uczniowie będą brali udział w pozalekcyjnych zajęciach z edukacji pożarniczej poszerzających program nauczania o zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
  Edukacja pożarnicza będzie prowadzona przez pracownika Państwowej Straży Pożarnej.
  Zagadnienia z zakresu ratownictwa wodnego będzie prowadził pracownik OSP Zagwiździe, jak i instruktor WOPR.
  Będziemy również współpracować z przedstawicielami Policji.
 5. W szkole będzie obowiązywał dzień mundurowy, wtedy to uczniowie klasy pożarniczo-ratunkowej będą ubrani w mundurach właściwych dla ich klasy.
 6. Uczniowie klasy mundurowej z chwilą rozpoczęcia nauki będą mieli nadawany automatycznie stopień młodszego kadeta. Kolejne stopnie do kadeta dyplomowanego nadawane będą po każdym  semestrze, a uzyskanie kolejnego stopnia uzależnione będzie od ocen z zachowania i realizowanych przedmiotów nauczania.
 7. Program szkolenia uwzględniać będzie wszystkie niezbędne dla absolwenta szkoły umiejętności z zakresu bezpieczeństwa ogólnego i przygotowania na wypadek zagrożeń życia i zdrowia.  Na zajęciach gimnazjaliści dowiedzą się min. jak postępować w przypadku powodzi, pożaru, wypadku drogowego, czy ataku terrorystycznego. Nauczą się jak udzielać pierwszej pomocy, jak przeprowadzić ewakuację oraz co zrobić w przypadku poparzenia, wyziębienia i przegrzania, zatrucia pokarmowego i chemicznego, porażenia prądem oraz złamania i zwichnięcia. 
 8. Uczniowie uczący się w klasie pożarniczo – ratowniczej będą mogli ubiegać się o odpowiednie uprawnienia związane ze specjalnością pożarniczo – ratowniczą.  Wpłynie to na preferowanie absolwentów klasy podczas dalszej edukacji ukierunkowanej  na pracę w różnego rodzaju służbach ratowniczych.
 9. Rekrutacja chłopców i dziewcząt odbywać się będzie na zasadach ogólnych, a przyjmowani uczniowie powinni wykazać się dobrymi ocenami z zachowania i dobrym stanem zdrowia.

 

Kalendarz wydarzeń
Kliknij wybraną datę Galeria zdjęć > E-kartki >